Luật cá cược bóng chuyền trên cmd368


1. LUẬT CHUNG
 • Cược chỉ hợp lệ khi trận đấu kết thúc, ngoại trừ các trường hợp được quy định cụ thể.
 • Cược sẽ được tính sau khi một đội thắng trước 3 Set trong tổng 5 Set thi đấu.
 • Nếu thời gian thi đấu chính thức của trận đấu bị rút ngắn hoặc tăng điểm số chiến thắng, mọi cược đặt sẽ bị hủy.
 • Nếu trận đấu bị hoãn hoặc tạm dừng và không thi đấu tiếp tục trở lại sau 12 giờ kể từ khi chính thức bắt đầu, kết quả thi đấu tại thời điểm trận đấu bị hủy sẽ không được công nhận và tất cả cược đặt sẽ bị hủy, trừ những trường hợp được quy định bên dưới hoặc trong các Loại Cược cụ thể. Quyết định hủy cược của 188BET trong các tình huống nói trên là quyết định có hiệu lực cao nhất, bất chấp quyết định của trọng tài trận đấu hoặc ban tổ chức trận đấu.
 • Nếu trận đấu diễn ra sớm hơn lịch thi đấu chính thức, chỉ những cược đặt trước thời gian trận đấu diễn ra mới được xem là hợp lệ. Những cược đặt sau thời gian trận đấu bắt đầu sẽ bị hủy (trừ những cược Trong trận).
2. CÁC LOẠI CƯỢC
Sau đây là quy định cho từng loại cược cụ thể trong Bóng Chuyền.
2.1. Money Line
 • Cược đặt cho đội thắng trận.
2.2. Cược Chấp Set
 • Cược đặt cho đội thắng trận, có bao gồm tỉ lệ chấp Set.
2.3. Cược Chấp Điểm
 • Cược đặt cho đội thắng nhiều điểm hơn trong một khoảng thời gian xác định (ví dụ Cả trận, Set 1, Set 2), có bao gồm tỉ lệ chấp.
2.4. Trên/Dưới (Điểm)
 • Cược đặt cho tổng số điểm ghi được trong một khoảng thời gian xác định (ví dụ Cả trận, Set 1, Set 2) là trên hoặc dưới một hệ số cho trước.
 • Nếu trận đấu bị hoãn, cược Trên/Dưới chỉ được tính khi kết quả cược được xác định một cách vô điều kiện và không bị ảnh hưởng bởi bất kì điểm nào có thể được ghi thêm sau đó. Trong các trường hợp khác, cược sẽ bị hủy.
2.5. Chẵn/Lẻ
 • Cược đặt cho tổng số điểm ghi được trong một khoảng thời gian xác định (ví dụ Cả trận, Set 1, Set 2) là số lẻ hoặc chẵn.