Video kết quả ngày 02/02/2014 ngoại hạng anh Stoke vs MU: Gặp kẻ "rắn mặt"

Video kết quả ngày 02/02/2014 ngoại hạng anh Stoke vs MU 2-1: Gặp kẻ "rắn mặt"